Πόσες ετικέτες έχει ένα ρολλό

 • User Research

  Υπολογίστε πόσες ετικέτες έχει ένα ρολλό

  Εξωτερική Διάμετρος Ρολλού (A) Βήμα ετικέτας σε mm (B) Κενό μεταξύ των ετικετών σε mm (C) Διάμετρος Μαδρέν σε mm Επιλέξτε Υλικό
  Ποσότητα ετικετών σε τεμάχια

  Υπολογίστε την εξωτερική διάμετρο ενός ρολλού

  Ποσότητα ετικετών (A) Βήμα ετικέτας σε mm (B) Κενό μεταξύ των ετικετών σε mm (C) Διάμετρος Μαδρέν σε mm Επιλέξτε Υλικό
  Αποτέλεσμα σε mm

  Σημείωση!

  Αυτός είναι μόνο ένας οδηγός. Η ένταση τυλίγματος, ο τύπος υλικού και άλλοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την τελική διάμετρο του ρολού.
  Πολύ μικρές ετικέτες (μικρότερες από 20 mm) μπορεί να είναι πιο σφιχτές από το κανονικό λόγω του ποσοστού των κενών μεταξύ των ετικετών και των ίδιων των πραγματικών ετικετών.
  Οι μεγαλύτερες ετικέτες (30mm +) συνήθως είναι πιο προβλέψιμες.

  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ...

  Επικοινωνήστε μαζί μας και κάντε την ιδέα σας πράξη.

  CONTACT